Apache Blanket

   SV2144/05 AVSA6128, J.Munk, Standard, Dubbel, fransad, blå. Bladen vågiga, brokiga i grönt, vitt och rosa.

Tillbaka